İçerik

1.RAW Nedir?
2.Kaç bölüme Ayrılır?
3.Bilinen Kaç Adet RAW Vardır?
4.Nasıl Kullanılır

– RAW NEDIR?

Öncelikle RAW’ın sözlük anlamından başlayalım. Aslı Ingilizce olan bu kelime “Canlı,çiğ,pişmemiş” anlamlarına gelmektedir. Bu kadar anlaşılmaz olmasının ismiyle bir ilgisi varmı acaba? IRC’de ise Rawlar “Serverin Diri mesajları” anlamına gelmektedir.Yani bu mesajlar, IRC server programının içine düzenli bir şekilde yerleştirilip, program tarafından belirli zamanlarda kullanıcılara iletiliyor.

En basit örneği servere bağlanırken;

mIRCIndir IRC Sohbet sunucusuna hos geldin (mIRCIndir248900!) Identiniz (cor73z) Ip adresiniz (85.105.227.115)
Baglanti kurdugunuz sunucu irc.mIRCIndir.com. Sunucu IRC(d) versionu (Unreal3.2.3)
Sunucu Mon Mar 2 2009 at 01:46:37 PST tarihinde kurulmustur.
irc.mIRCIndir.com Unreal3.2.3 iowghraAsORTVSxNCWqBzvdHtGpD
CMDS=KNOCK,MAP,DCCALLOW,USERIP SAFELIST HCN MAXCHANNELS=40 CHANLIMIT=#:40 MAXLIST=b:60,e:60,I:60 NICKLEN=30 CHANNELLEN=32 TOPICLEN=307 KICKLEN=307 AWAYLEN=307 MAXTARGETS=20 WALLCHOPS bu sunucu tarafindan desteklenmektedir
WATCH=128 SILENCE=15 MODES=12 CHANTYPES=# PREFIX=(qaohv)~&@%+ CHANMODES=beI,kfL,lj,psmntirRcOAQKVGCuzNSMTG NETWORK=mIRCIndir CASEMAPPING=ascii EXTBAN=~,cqnr ELIST=MNUCT STATUSMSG=~&@%+ EXCEPTS INVEX bu sunucu tarafindan desteklenmektedir

Karşınıza çıkan bu mesaj birkaç raw mesajından meydana geliyor.
Ilk satır ilk Raw, yani Raw numarası 1,
Ikinci satır, raw numarası 2,
Ve 3,4,5… böyle devam edip gidiyor.

– RAW’lar Kaç bölüme Ayrılır?

Raw’larla ilgili ilk belgelerin sahibi face=Tahoma Jarkko Oikarinen ve face=Tahoma S. M. Allen a.k.a. Jeepster Rawları şu ana bölümlere ayırıyorlar.

– (000′lı seriler) Server Info : Server kod serileri.
– (200′lü seriler) Command Replies : Komut Yanıtları
– (300′lü seriler) Command Replies : Komut Yanıtları
– (400-500′lü seriler) Error Replies : Hata Yanıtları
– (600′lü seriler) Watch System (DALnet) : Sistem izleme serileri (Dalnet)
 -(Reserved Codes) Various Reserved or No-Longer-Used Codes : Çeşitli yedek ve\veya uzun zamandır kullanılmayan Raw’lar

Örnekler:

* 000′lı seriler
Raw numarası : 001
Server Mesajı : EROIN IRC Sunucusuna hoşgeldiniz , IRCd System Modify by Raistlin Raistlin!iowa@212.156.181.64

* 200′lü seriler
Raw numarası : 265
Server Mesajı : Current Local Users �Current local users: <NUM> Max: <NUM>

* 300′lü seriler
Raw numarası : 313
Server Mesajı : <NICK> :is an IRC operator

* 400-500′lü seriler
Raw numarası : 482
Server Mesajı : <channel> :You’re not channel operator

* 600′lü seriler
Raw numarası : 602
Server Mesajı : <TheirNick> <User> <Host> <lastseen> :stopped watching (removed from list)

* Reserved Codes:

209 RPL_TRACECLASS D
217 RPL_STATSQLINE D
231 RPL_SERVICEINFO D
232 RPL_ENDOFSERVICES D
233 RPL_SERVICE D
234 RPL_SERVLIST D
235 RPL_SERVLISTEND D
316 RPL_WHOISCHANOP
361 RPL_KILLDONE D
362 RPL_CLOSING D
363 RPL_CLOSEEND D
373 RPL_INFOSTART D
384 RPL_MYPORTIS D
466 ERR_YOUWILLBEBANNED D
476 ERR_BADCHANMASK D
492 ERR_NOSERVICEHOST D
D = DALNET

– Bilinen Kaç Adet Raw Vardır?

6 bölüme ayrılan Raw’lar kendi içlerinde de numaralandırılmışlardır.
Aşağıda hangi seriler, hangi Raw numaralarına sahip olduğu belirtilmektedir;
* 000′li seriler
Sahip Olduğu Raw numaraları : 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007

* 200′lu seriler
Sahip Olduğu Raw numaraları : 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 231, 232, 233, 234, 235, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 261, 262, 263, 265, 266, 271, 272, 275, 280, 281, 290, 291, 292, 293, 294, 295

* 300′lu seriler
Sahip Olduğu Raw numaraları : 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 323, 324, 328, 329, 331, 332, 333, 341, 342, 351, 352, 353, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 381, 382, 383, 384, 391, 392, 393, 394, 395

* 400′lu seriler
Sahip Olduğu Raw numaraları : 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 411, 412, 413, 414, 421, 422, 423, 424, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 451, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 481, 482, 483, 491, 492

* 500′lu seriler
Sahip Olduğu Raw numaraları : 501, 502, 511, 512, 513, 521 * 600′lu seriler
Sahip Olduğu Raw numaraları : 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607

– Nasıl Kullanılır?

Genelde mIRC’de Rawlara pek dokunulmaz. Müdahelede bulunulsa bile sadece I face=Tahoma echo/I ile kullanılır.
mIRC’de Raw’lara müdahele komutu;

/raw < Num >:*: { eylem }

Örneğin;

/raw 401:*: { /echo 4 -a $2 $2- | halt }

Raw’larda $2 ibaresi regular yani düzenli değerleri ifade eder. Kanal \ Nickname \ Server gibi. $2 den sonra gelen her değer ($3, $4, $5, $6….) serverden gelen her mesajın birer kelimesini ifade eder.

Örneğin;

Raistlin is a Technical Administrator
Bu mesajın mIRC’de Kelimelere bölünmüş hali aşağıdadır,
Raistlin : $2
is : $3
a : $4
Technical : $5
Administrator : $6
Kullanımı;

/raw < Num >:*: { echo $2 $3 $4 $5 $6 | halt }

mIRC’de birde bu mesajları birleştirerek okuma yöntemi vardır.Bu yöntemde belirli birkaç değişken verilir ve geriye kalanları da belirtilen yöntemle okunması sağlanır.

Örneğin;

/raw < Num >:*: { echo $2 $3 | say $4- | halt } Burada $2 ve $3 sadece kendinize görünecek şekilde ayarladık. Yani örnekteki $2 ve $3 (Raistlin is) ‘e kadar olan kısmı yanlızca siz,
$4 ten sonraki bölümü (a Technical Administrator) ise kanala veya query�e söyleyecektir.Önemli olan $4′ten sonra gelen ” – ” işaretidir. Bu işaret “$4 ve sonrasında gelen bütün kelimeleri $4 gibi göster” anlamına gelmektedir.