Kod:
cd ircservices*
Kod:
pico modules/nickserv/main.c
Kod:
static void do_info(User *u)
{
  char *nick = strtok(NULL, " ");
  char *param = strtok(NULL, " ");
  NickInfo *ni;
  NickGroupInfo *ngi;

satırlarını bulun ve hemen altına;

Kod:
    char buf3[BUFSIZE];
    char buf4[BUFSIZE];
    time_t now=time(NULL);

satırlarını ekleyin, yine aynı dosyada;

Kod:
    } else {
      if (!(ngi->flags & NF_HIDE_MASK) || can_show_all)
        notice_lang(s_NickServ, u, NICK_INFO_ADDRESS,
            can_show_all ? ni->last_realmask : ni->last_usermask);
      strftime_lang(buf, sizeof(buf), u->ngi,
             STRFTIME_DATE_TIME_FORMAT, ni->last_seen);
      notice_lang(s_NickServ, u, NICK_INFO_LAST_SEEN, buf);
    }

    strftime_lang(buf, sizeof(buf), u->ngi, STRFTIME_DATE_TIME_FORMAT,
           ni->time_registered);
    notice_lang(s_NickServ, u, NICK_INFO_TIME_REGGED, buf);

satırlarını görüceksiniz bu satırları;

Kod:
    } else {
      if (!(ngi->flags & NF_HIDE_MASK) || can_show_all)
        notice_lang(s_NickServ, u, NICK_INFO_ADDRESS,
            can_show_all ? ni->last_realmask : ni->last_usermask);
      strftime_lang(buf, sizeof(buf), u->ngi,
             STRFTIME_DATE_TIME_FORMAT, ni->last_seen);
        free_time(buf3,now-ni->last_seen,u);
      send_cmd(s_NickServ, "NOTICE %s :Son gorulen zaman: %s [%s]", u->nick, buf, buf3);
 }
    strftime_lang(buf, sizeof(buf), u->ngi, STRFTIME_DATE_TIME_FORMAT,
           ni->time_registered);
    free_time2(buf4,now-ni->time_registered,u);
    send_cmd(s_NickServ, "NOTICE %s :   Kayit zamani: %s [%s]", u->nick, buf, buf4);

şeklinde değiştirin, kaydedip dosyadan çıkın.

Kod:
pico modules/chanserv/main.c
Kod:
static void do_info(User *u)
{
  char *chan = strtok(NULL, " ");
  char *param = strtok(NULL, " ");
  ChannelInfo *ci;
  NickGroupInfo *ngi, *ngi2 = NULL;
  char buf[BUFSIZE], *end, *s;

satırlarını bulun ve hemen altına;

Kod:
  char buf3[BUFSIZE];
  char buf4[BUFSIZE];
  time_t now=time(NULL);

satırlarını ekleyin, yine aynı dosyada;

Kod:
    notice_lang(s_ChanServ, u, CHAN_INFO_TIME_REGGED, buf);
    strftime_lang(buf, sizeof(buf), u->ngi, STRFTIME_DATE_TIME_FORMAT,
           ci->last_used);
    notice_lang(s_ChanServ, u, CHAN_INFO_LAST_USED, buf);

satırlarını bulun ve aşağıdaki gibi değiştirin;

Kod:
    free_time2(buf4,now-ci->time_registered,u);
    send_cmd(s_ChanServ, "NOTICE %s :  Kayit zamani: %s [%s]", u->nick, buf, buf4);
    strftime_lang(buf, sizeof(buf), u->ngi, STRFTIME_DATE_TIME_FORMAT,
           ci->last_used);
    free_time(buf3,now-ci->last_used,u);
    send_cmd(s_ChanServ, "NOTICE %s :  Son kullanim: %s [%s]", u->nick, buf, buf3);
Kod:
pico extern.h
Kod:
E int lock_data(void);

satırının üstüne;

Kod:
E void free_time2(char *buf, time_t t, User *u);
E void free_time(char *buf, time_t t, User *u);

satırlarını ekleyin, kaydedip dosyadan çıkın.

Kod:
pico misc.c
Kod:
    if (outpos < outsize)
      outp[outpos] = (i2&3)<<6 | i3;
    outpos++;
  }

  return outpos;
}

satırlarının altına ( boş bir satıra ) ;

Kod:
void free_time(char *buf, time_t t, User *u)
{
 int days, hours, minutes, seconds;
 days = t / (24 * 3600);
 t %= 24 * 3600;
 hours = t / 3600;
 t %= 3600;
 minutes = t / 60;
 t %= 60;
 seconds = t;
 sprintf (buf, "\2%d\2 gün, \2%d\2 saat, \2%d\2 dakika ve \2%d\2 saniye önce", days, hours, minutes, seconds);
}

void free_time2(char *buf, time_t t, User *u)
{
 int days, hours, minutes, seconds;
 days = t / (24 * 3600);
 t %= 24 * 3600;
 hours = t / 3600;
 t %= 3600;
 minutes = t / 60;
 t %= 60;
 seconds = t;
 sprintf (buf, "\2%d\2 gün, \2%d\2 saat, \2%d\2 dakika ve \2%d\2 saniye önce", days, hours, minutes, seconds);
}

satırlarını ekleyin, kaydedip dosyadan çıkın.

Kod:
make
Kod:
make install

Ardından servislerinize restart atın, güle güle kullanın.

Kim demiş, sadece onlar yapar, sadece onlarda var, onlar dışında kimse bu özellikleri koyamaz. Kim demiş sky servis kodlayamaz, soldy servis kodlayamaz, Diablo servis kodlayamaz, kim demiş bu özellikler tek bende var? Hey onlar kimseniz çıkın artık