irc.komutlariEvet Sevgili mIRCAra.Net kullanıcıları IRC komutlarından Size Kullanıcı Komutlarından bahsetmek istiyorum:

kullanılabilir kullanıcı komutlarının tümü aşağıda mevcuttur. (Bu komutlar irc.mircmerkez.net irc ağı baz alınarak hazırlanmıştır, farklı sunucularda farklı özellikler ve farklı komutlar olması mümkündür.)

Nick : Kullanılmakta olan nicki değiştirir.
Kullanımı: /nick yeninick

Whois : Belirtilen nick hakkında; Kullanıcı maskesi, ismi, meşgul durumu ve bulunduğu kanallar bilgisini gösterir.
Kullanımı: /whois nick

Who : Beraberinde kullanılan parametreler ile belirtilen özelliğe sahip kullanıcıları listeler.
Kullanımı: /who [+|-][acghimnsuMRI] [maske]

Who komutu ile birlikte kullanılan parametreler;

a: Kullanıcıları meşgul (away) durumuna göre listelemekte kullanılır.
c: Belirtilen kanalda ki kullanıcılar arasında listeleme yapar.
g: Kullanıcıları username (isim) bölümlerine göre listelemekte kullanılır.
h: Kullanıcıları host bölümlerine göre listelemekte kullanılır.
i: Kullanıcıları IP Adreslerine göre listelemekte kullanılır.
m: Belirtilen kullanıcı moduna sahip olanları listelemekte kullanılır.
n: Kullanıcıları kullandıkları nicklere göre listelemekte kullanılır.
s: Belirtilen sunucuda bulunan kullanıcılar arasından listeleme yapmakta kullanılır.
u: Kullanıcıları ident bölümlerine göre listelemekte kullanılır.
M: Kullanıcı ile ortak olunan kanal varsa görmekte kullanılır.
I: Kullanıcının gerçek bağlantı adresini gösterir.

Whowas : Belirtilen kullanıcının yakın geçmişteki bağlantı adresi bilgilerini gösterir. Kullanıcı nickini değiştirdikten veya ağ ile bağlantısı koptuktan sonra işlev görür. Geçmiş adres bilgileri sürekli olarak saklanmaz. Sunucu yoğunluğuna bağlı olarak adres bilgilerine ulaşabilme süresi azalır. Bu komuttan verim alabilmek için kullanıcı çıktıktan en geç birkaç dakika sonra kullanılması önerilir.
Kullanımı: /whowas nick

Cycle : Belirtilen kanalda çıkış-giriş işlemlerini peşisıra uygular.
Kullanımı: /cycle #kanaladı

Names : Belirtilen kanada ki kullanıcıları listelemekte kullanılır. Bu komutu kullanabilmek için o kanalda olmanız gerekmektedir.
Kullanımı: /names #kanaladı

Ison : Belirtilen kullanıcıların sunucuya bağlı olup olmadığı bilgisini verir.
Kullanımı: /ison nick
/ison nick nick

Join : Belirtilen kanala giriş yapmak için kullanılır. +k modunda olan bir kanala girebilmek için kanala giriş şifresini join komutu ile birlikte uygulamak gerekmektedir.
Kullanımı: /join #kanaladı
/join #kanaladı,#kanaladı2
/join #kanaladı şifre
/join #kanaladı,#kanaladı2 şifre şifre2

Part : Belirtilen kanaldan çıkış yapmak için kullanılır. Kanal adı belirtilmez ise aktif bencerede ki kanaldan çıkış yapılır.
Kullanımı: /part
/part #kanaladı

Motd : Düzenlenebilir sunucu vitrinini gösterir.
Kullanımı: /motd

Kurallar : Server yöneticileri tarafından belirlenen kurallar listesini gösterir.
Kullanımı: /kurallar

Lusers : Bağlı bulunulan linkte ki kullanıcı sayısı, ağ üzerinde ki toplam kullanıcı sayısı ve en yüksek kullanıcı sayısı gibi bilgileri gösterir.
Kullanımı: /lusers

Map : Severa bağlı linkleri ve bu linklerde ki kullanıcı sayılarını gösterir (Grafiksel sunucu haritası)
Kullanımı: /map

Quit: Belirtilen sebep ile sunucudan ayrılmak için kullanılır. İsteğe bağlı olarak sebep belirtilmeden de kullanılabilmektedir. Ancak birçok sunucuda bu özellik devre dışıdır.
Kullanımı: /quit
/quit mesaj

Ping: Belirtilen hedefe ping gönderir, hedeften PONG yanıtı gelmesi servera bağlı durumda olunduğu anlamına gelmektedir.
Kullanımı: /ping hedef

Helpop: mIRCMerkez.net ircd komutları yardım sistemini görüntüler. Sistemde gösterilen yol takip edilerek kullanılabilir tüm ircd komutları hakkında bilgi alınabilir.
Kullanımı: /helpop

Version: mIRCMerkez.net’te kullanılan ircd sürümü, özellikleri hakkında bilgi verir.
Kullanımı: /version

Stats: Parametreleri ile kullanımında sunucu hakkında istatiksel bilgileri gösterir. Parametresiz kullanarak mevcut parametreler öğrenilebilir. Stats parametrelerini kullanıcıların görüntüleyebilmesine açmak mümkündür. Fakat genellikle bu tercih edilmez.

Parametreler:

B: (banversion) Yasaklı versiyonları listelemek için kullanılır.
b: (badword) Kötü/Yasaklı kelimeleri listelemek için kullanılır.
C: (link) Link bloklarında belirtilmiş olan içerikleri listelemek için kullanılmaktadır.
d: (denylinkauto) Otomatik olarak reddedilenler bloğunda belirtilmiş içerikleri görüntülemek için kullanılmaktadır.
D: (denylinkall) Deny link bloklarının tümünde belirtilmiş olan içerikleri görüntülemek için kullanılmaktadır.
e: (exceptthrottle) Except throttle bloğunda belirtilmiş içertikler görüntülenir.
E: (exceptban) Except ban ve except tkl bloklarında belirtilmiş olan içerikler görüntülenir.
f: (spamfilter) Spamfiltera ekli metinlerin listesini görüntüler.
F: (denydcc) Dccdeny olarak ekli içerikleri görüntüler.
G: (gline) Gline ve Gzline atılmış maskeler listesini görüntüler.
I: (allow) Allow blokları içeriklerini görüntüler.
j: (officialchans) Resmi kanallar listesini görüntüler.
K: (kline) Kline, zline vb. içerikli blokların listesini görüntüler.
l: (linkinfo) Link bilgisini görüntüler
L: (linkinfoall) Mevcut tüm linklerin bilgisi görüntülenir.
M: (command) Bütün komutları ve bu komutların kaç kez kullanıldıklarını görüntüler.
n: (banrealname) Realname (gerçek isim) blokları listesini görüntüler.
o: (opers) Oper maskeleri listesini görüntüler.
O: (oper) Oper bloklarında yer alan içeriği görüntüler.
P: (port) Portlar ile ilgili bilgileri görüntüler.
q: (sqline) Sqline listesinde yer alan maskeler görüntülenir.
Q: (bannick) Ban nick bloklarına ekli içeriği görüntüler.
r: (chanrestrict) Kanal deny/allow blokları görüntülenir.
R: (usage) Kullanım bilgisi görüntülenir.
S: (set) Set bloğu içeriği görüntülenir.
s: (shun) Shun atılmış maskeler listesini görüntüler.
t: (tdl) Tdl blokları içeriği görüntülenir.
u: (uptime) Sunucunun ne kadar süredir hizmet verdiği bilgisi görüntülenir.
U: (uline) U:line bloğu içeriği görüntülenir.
v: (denyver) Deny version bloğu içeriği görüntülenir.
Y: (class) Class bloğu içeriği görüntülenir.
z: (zip) Sziplinked sunucular hakkında ki sıkıştırılma bilgisi görüntülenir.
Z: (mem) Bellek kullanım bilgisi görüntülenir.

Kullanımı: /stats parametre

Links: Ağa bağlı tüm linkleri listelemek için kullanılır.
Kullanımı: /links

Admin: Sunucu yönetimi bilgisini görüntelemekte kullanılır.
Kullanımı: /admin

Userhost: Belirtilen kullanıcı hakkında; Kullanıcı adı, hostu, away durumu ve gerçek ismi gibi bilgileri tek satırda görünteler.
Kullanımı: /userhost nick

Userip: Belirtilen kullanıcının IP Adresini görüntülemek için kullanılır.
Kullanımı: /userip nick

Topic: Belirtilen kanalın başlığını belirlemek ve/veya değiştirmek için kullanılır. Başlık belirtilmez ise belirtilen kanalda ki mevcut başlığı görüntüler.
Kullanımı: /topic #kanaladı başlık

Invite: Belirtilen kullanıcıyı belirtilen kanala davet etmek için kullanılmaktadır. Invite komutunu kullanabilmek için kanalda operatör konumunda olmanız gerekmektedir.
Kullanımı: /invite nick #kanaladı

Kick: Belirtilen kullanıcıyı belirtilen sebep ile belirtilen kanaldan uzaklaştırmak için kullanılmaktadır. Kick komutunu kullanabilmek için kanalda operatör konumunda olmanız gerekmektedir.
Kullanımı: /kick #kanaladı nick sebep

Away: Whois (Kullanıcı bilgisi) bilgilerinize belirttiğiniz sebep ile meşgul olduğunuz bilgisini eklemek için kullanılmaktadır. Sebep belirtilmeden kullanımı away konumundan çıkmanızı sağlamaktadır.
Kullanımı: /away
/away sebep

Watch: Belirtilen kullanıcıyı uyarı listenize eklemek için kullanılır. Bu listeye eklenen kullanıcı online olduğunda otomatik olarak haberdar olursunuz. Sunucu ile bağlantınız koptuğunda bu liste kendiliğinden sıfırlanır. Standart ayarlar dahilinde watch listesine en fazla 128 nick eklenebilmektedir.

Kullanımı: /watch +nick (Listeye eklemek için)
/watch -nick -nick (Listeden çıkartmak için)

Dns: Sunucunun dns önbelleklenmesi hakkında bilgi görüntülenir.
Kullanımı: /dns tercih

List: İçerisinde en az 1 (bir) kullanıcı olan kanallar listesini, bu kanalların başlıklarını ve içerisinde bulunan kullanıcı sayısını görüntüler.
Kullanımı: /list

Parametreleri ile list komutunun kullanım alanı genişletilebilmektedir. Bahsi geçen parametreler aşağıdaki gibidir;

Maske: Kanal adında belirtilen metni içeren kanallar listesini görüntülemek için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /raw list metin

>Sayı: İçerisinde belirtilen sayıdan fazla kullanıcı yer alan kanallar listesini görüntülemek için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /raw list >sayı

<Sayı: İçerisinde belirtilen sayıdan az kullanıcı yer alan kanallar listesini görüntülemek için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /raw list <sayı

C Parametresi: Kanalları oluşturulma tarihlerine göre listelemek için kullanılmaktadır. Bahsi geçen oluşum tarihi kanala ilk kullanıcının girdiği ana tekerrür etmektedir.
Kullanımı: /raw list C>|<süre (Belirtilen süre dakika cinsindendir.)

T Parametresi: Kanalları topic oluşturulma tarihlerine göre listelemek için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /raw list T>|<süre (Belirtilen süre dakika cinsindendir.)

Privmsg: Belirtilen hedefe mesaj göndermek için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /privmsg nick mesaj
/privmsg #kanaladı mesaj
/privmsg @#kanaladı mesaj
/privmsg $maske mesaj

Notice: Belirtilen hedefe notice mesajı göndermek için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /notice nick mesaj
/notice #kanaladı mesaj
/notice %#kanaladı mesaj
/notice $maske mesaj

Knock: Davetsel konumdaki (invite only (+i) ) kanala dışarıdan mesaj göndermek için kullanılmaktadır. Bu mesaj kanalda bulunan operatörlere notice olarak ulaşır. Kullanım mantığı kanala giriş yapamilmek için davet talebinde bulunmaktır.
Kullanımı: /knock #kanaladı mesaj

Setname: Nick whois (kullanıcı bilgileri) kısmında yer alan username (gerçek isim) bilgisini değiştirmek için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /setname yeni isim

Mode: Belirtilen nick veya kanalın modlarını değiştirmek için kullanılmaktadır. Mod belirtilmediği taktirde mevcut modları gösterir.
Kullanımı: /mode nick +modlar-modlar
/mode #kanaladı +modlar-modlar

Credits: Sohbet.net üzerinde kullanılan ircd yapımı ve geliştirilmesinde emeği geçenleri gösterir.
Kullanımı: /credits

Time: Belirtilen yerel sunucuda ki saati gösterir. Sunucu belirtilmez ise bağlı bulunulan sunucuda ki saati gösterir.
Kullanımı: /time
/time sunucu

Silence: Belirtilen kullanıcının size mesaj göndermesini engeller. Ağ ile bağlantınız koptuğunda bu listesi sıfırlanır. Silence listesine en fazla 15 kullanıcı eklenebilmektedir. Nick belirtilmeden kullanıldığı takdirde listede yer alan nickleri görüntüler.

Kullanımı: /silence +nick (belirtilen nicki listeye ekler)
/silence -nick (belirtilen nicki listeden çıkartır)