Özelliirc.komutlarikle Programlama, Mühendislik yada Bilgisayar temelli Lise okuyan kişilerin karşısına sürekli çıkabilecek genelde ödev olarak öğretmenler tarafından verilebilecek Faktöriyel hesabını C++‘da Recursive fonksiyon kullanarak yapmayı göstereceğiz

Öncelikle Recursive fonksiyonun ne olduğunu bilmeyenler için anlatalım kısaca; Recursive fonksiyon kendini yenileyen fonksiyondur, bir nevi while veya for gibi döngüdür. Fakat biraz farkları var, özellikle matematikçiler için kullanılan bu fonksiyonu öğrenme amaçlı bu Faktöriyel hesabına bakabilirsiniz. Basit bir şekilde Recursive kullanarak faktoriyel hesabı yapan kodumuz;

!! KODU KOPYALA !!
CODE:

#include “stdafx.h”
 1. #include <iostream>
 2. using namespace System;
 3. using std::cin;
 4. using std::cout;
 5. using std::endl;
 6. unsigned long long fak( unsigned long long ); // function prototype
 7. int main()
 8. {
 9. unsigned long long veri;
 10. cout <<”Faktoriyeli Alinacak Sayiyi Girin:” <<endl;
 11. cin>> veri;
 12. cout <<veri <<”! = ” <<fak(veri) <<endl;
 13. return 0;
 14. }
 15. unsigned long long fak( unsigned long long number )
 16. {
 17. if ( number <= 1 )
 18. return 1;
 19. else
 20. return number * fak( number – 1 );
 21. }

Üstteki kodda sorun yaşayan arkadaşlar buraya tıklayarak, kodu sorunsuz olarak alabilir.

Kodları tek tek açıklamaya gerek duymadım, kodlar yeterince açık ve net gibi görünüyor