Ptlink tarzı Access Kabul sistemi.. (eklenen accesslerin /cs kabul #kanalismi e/h yapması şarttır.)

Kod 3 saat içinde tarafımdan yazılmıştır..

Ekleme Zorluğu : Orta/Zor

Yapılması Gereken Değişiklikler :

cd ircservices-5.0.xx

——————————
pico lang/tr.l

Kod:
CHAN_ACCESS_ADDED
%s nick'i %s kanalinin erisim listesine %d seviyeden eklendi.

Bu Satırları bulup, Şu şekilde değiştirin:

Kod:
CHAN_ACCESS_ADDED
%s nick'ine %s kanalinin erisim listesine %d seviyeden eklenmesi için Kabul Mesajı Gönderildi.

Kod:
CHAN_ACCESS_LIST_HEADER
 %s Kanali Erisim Listesi:
  Sira  Seviye Nick
CHAN_ACCESS_LIST_FORMAT
  %4d  %4d  %s

Bu Satırları bulup, Şu şekilde değiştirin:

Kod:
CHAN_ACCESS_LIST_HEADER
 %s Kanali Erisim Listesi:
  Sira  Seviye Nick Durum
CHAN_ACCESS_LIST_FORMAT
  %4d  %4d  %s  %s

Kod:
CHAN_XOP_ADDED
 %s %s %s listesine eklendi.

Bu Satırları bulup, Şu şekilde değiştirin:

Kod:
CHAN_XOP_ADDED
 %s nickine %s %s listesine eklenmesi için Kabul Mesajı Gönderildi.

Kod:
CHAN_XOP_LIST_HEADER
 %s %s listesi:
  Sira  Nick
CHAN_XOP_LIST_FORMAT
  %4d  %s

Bu Satırları bulup, Şu şekilde değiştirin:

Kod:
CHAN_XOP_LIST_HEADER
 %s %s listesi:
  Sira  Nick  Durum
CHAN_XOP_LIST_FORMAT
  %4d  %s  %s

——————————
pico modules\chanserv\access-levels.c

Kod:
int is_list; /* Is true when command is either LIST or COUNT */

Bu Satırları bulup, bir üstüne şu satırı ekleyin:

Kod:
User *sky;

Kod:
notice_lang(s_ChanServ, u, CHAN_ACCESS_ADDED, nick, chan, level);

Bu satırı bulup, bir altına şu satırları ekleyin:

Kod:
 sky = get_user(nick);
 if (sky) {
  if (user_identified(sky)) {
  send_cmd(s_ChanServ, "NOTICE %s :%s Nicki %s Kanalında Size Access Ekledi.", sky->nick, u->nick, chan);
  send_cmd(s_ChanServ, "NOTICE %s :Kabul Etmek için /chanserv kabul %s e Yaziniz.", sky->nick, chan);
  send_cmd(s_ChanServ, "NOTICE %s :Reddetmek için /chanserv kabul %s h Yaziniz.", sky->nick, chan);
  }
 }

Kod:
static int access_list(User *u, int index, ChannelInfo *ci, int *sent_header)
{
  ChanAccess *access = &ci->access[index];
  NickGroupInfo *ngi;
  if (!access->nickgroup)
 return RET_NOENTRY;
  if (!(ngi = get_ngi_id(access->nickgroup)))
 return RET_INTERR;
  if (!*sent_header) {
 notice_lang(s_ChanServ, u, CHAN_ACCESS_LIST_HEADER, ci->name);
 *sent_header = 1;
  }
  notice_lang(s_ChanServ, u, CHAN_ACCESS_LIST_FORMAT,
 index+1, access->level, ngi_mainnick(ngi));
  return RET_LISTED;
}

Bu kodu bulup, şu kod ile değiştirin:

Kod:
static int access_list(User *u, int index, ChannelInfo *ci, int *sent_header)
{
  ChanAccess *access = &ci->access[index];
  NickGroupInfo *ngi;
  if (!access->nickgroup)
 return RET_NOENTRY;
  if (!(ngi = get_ngi_id(access->nickgroup)))
 return RET_INTERR;
  if (!*sent_header) {
 notice_lang(s_ChanServ, u, CHAN_ACCESS_LIST_HEADER, ci->name);
 *sent_header = 1;
  }
 if (access->kabul==0)
  notice_lang(s_ChanServ, u, CHAN_ACCESS_LIST_FORMAT,
 index+1, access->level, ngi_mainnick(ngi), "<Beklemede>");
 else if (access->kabul==1)
  notice_lang(s_ChanServ, u, CHAN_ACCESS_LIST_FORMAT,
 index+1, access->level, ngi_mainnick(ngi), "<Kabul Edildi>");
  return RET_LISTED;
}

——————————
pico modules\chanserv\access-xop.c

Kod:
const char *listname = XOP_LISTNAME(level);

Bu Satıri bulup, bir üstüne şu satırı ekleyin:

Kod:
User *sky;

Kod:
notice_lang(s_ChanServ, u, CHAN_XOP_ADDED, nick, chan, listname);

Bu satırı bulup bir altına şu satırları ekleyin:

Kod:
  sky = get_user(nick);
 if (sky) {
  if (user_identified(sky)) {
  send_cmd(s_ChanServ, "NOTICE %s :%s Nicki %s Kanalında Size Access Ekledi.", sky->nick, u->nick, chan);
  send_cmd(s_ChanServ, "NOTICE %s :Kabul Etmek için /chanserv kabul %s e Yaziniz.", sky->nick, chan);
  send_cmd(s_ChanServ, "NOTICE %s :Reddetmek için /chanserv kabul %s h Yaziniz.", sky->nick, chan);
  }
 }

Kod:
static int xop_list(User *u, int index, ChannelInfo *ci, int *sent_header,
   int relindex)
{
  ChanAccess *access = &ci->access[index];
  NickGroupInfo *ngi;
  if (!(ngi = get_ngi_id(access->nickgroup)))
 return 0;
  if (!*sent_header) {
 notice_lang(s_ChanServ, u, CHAN_XOP_LIST_HEADER,
   XOP_LISTNAME(access->level), ci->name);
 *sent_header = 1;
  }
  notice_lang(s_ChanServ, u, CHAN_XOP_LIST_FORMAT, relindex,
 ngi_mainnick(ngi));
  return 1;
}

Bu kodu bulup şu kod ile değiştirin:

Kod:
static int xop_list(User *u, int index, ChannelInfo *ci, int *sent_header,
   int relindex)
{
  ChanAccess *access = &ci->access[index];
  NickGroupInfo *ngi;
  if (!(ngi = get_ngi_id(access->nickgroup)))
 return 0;
  if (!*sent_header) {
 notice_lang(s_ChanServ, u, CHAN_XOP_LIST_HEADER,
   XOP_LISTNAME(access->level), ci->name);
 *sent_header = 1;
  }
 if (access->kabul==0)
 notice_lang(s_ChanServ, u, CHAN_XOP_LIST_FORMAT, relindex,
  ngi_mainnick(ngi), "<Beklemede>");
 else if (access->kabul==1)
 notice_lang(s_ChanServ, u, CHAN_XOP_LIST_FORMAT, relindex,
  ngi_mainnick(ngi), "<Kabul Edildi>");
  return 1;
}

——————————
pico modules\chanserv\access.c

Kod:
if (ci->access[i].nickgroup == id)

Bu kodu bulup Hemen bir alt satıra şu kodu ekleyiniz : (bu satır 2 kez çıkacak, ikisinde de aynı şekilde bir alt satırına aşağıdaki satırı ekleyiniz.)

Kod:
if (ci->access[i].kabul==1)
Kod:
  ci->access[i].nickgroup = ni->nickgroup;
  ci->access[i].level = level;

bu satırları bulup hemen altına şu kodu ekleyiniz:

Kod:
ci->access[i].kabul = 0;

——————————
pico modules\chanserv\chanserv.h

Kod:
int16 level;

bu kodu bulup hemen altına şu kodu ekleyin:

Kod:
int32 kabul;

Kod:
int16 access_count;

bu kodu bulup hemen altına şu kodu ekleyin:

Kod:
ChanAccess *accesstemp;

——————————
pico modules\chanserv\main.c

Kod:
static void do_status(User *u);

bu satırı bulup hemen altına şu satırı ekleyin:

Kod:
static void do_kabul(User *u);

Kod:
  { "UNSUSPEND",do_unsuspend,is_services_admin, -1,
 -1, CHAN_OPER_HELP_UNSUSPEND },

bu satırları bulup hemen altına şu satırı ekleyin:

Kod:
  { "KABUL",  do_kabul,  NULL,     -1,-1, -1 },

Kod:
static void do_help(User *u)
{

bu satırları bulup hemen bir üstüne şu kodu ekleyin:

Kod:
static void do_kabul(User *u) {
//char *cmd = strtok_remaining();
char *kanal = strtok(NULL, " ");
char *secim = strtok(NULL, " ");
int sec;
ChannelInfo *ci;
NickInfo *ni=u->ni;
int bulunan=0;
int i=0;
 if (!kanal) {
 send_cmd(s_ChanServ, "NOTICE %s :Kullanımı : KABUL #Kanal e/h", u->nick);
 return;
 }
 ci = get_channelinfo(kanal);

 if (strcmp(kanal, "#") == 0) {
 notice_lang(s_ChanServ, u, CHAN_REGISTER_SHORT_CHANNEL);
  } else if (*kanal == '&') {
 notice_lang(s_ChanServ, u, CHAN_REGISTER_NOT_LOCAL);
  } else if ((*kanal != '#') && stricmp(kanal, "list")) {
 notice_lang(s_ChanServ, u, CHAN_REGISTER_INVALID_NAME);
  } else if (!ni) {
 notice_lang(s_ChanServ, u, CHAN_MUST_REGISTER_NICK, s_NickServ);
  } else if (!user_identified(u)) {
 notice_lang(s_ChanServ, u, CHAN_MUST_IDENTIFY_NICK,
 s_NickServ, s_NickServ);
 } else if (stricmp(kanal, "list") == 0) {
 for (ci = first_channelinfo(); ci; ci = next_channelinfo()) {
  if (ci->flags & (CI_VERBOTEN))
  continue;
  if (ci->suspendinfo)
   continue;
  ARRAY_SEARCH_SCALAR(ci->access, nickgroup, u->ngi->id, i);
  if (i != ci->access_count) {
  if (ci->access[i].kabul==0) {
   send_cmd(s_ChanServ, "NOTICE %s :%s Kanalında Bekleyen Bir Access isteği Bulundu..", u->nick, ci->name);
   send_cmd(s_ChanServ, "NOTICE %s :Kabul Etmek için /chanserv kabul %s e Yazınız.", u->nick, ci->name);
   send_cmd(s_ChanServ, "NOTICE %s :Reddetmek için /chanserv kabul %s h Yazınız.", u->nick, ci->name);
   send_cmd(s_ChanServ, "NOTICE %s :-", u->nick);
  }
  }
 }
 return;
 }
 else if (ci == NULL) {
 notice_lang(s_ChanServ, u, CHAN_X_NOT_REGISTERED, kanal);
 }
 else {
 if (!secim) {
  send_cmd(s_ChanServ, "NOTICE %s :Kullanımı : KABUL #Kanal e/h", u->nick);
 return;
 }
 if (stricmp(secim, "h") == 0)
  sec=0;
 else if (stricmp(secim, "e") == 0)
  sec=1;
 else {
  send_cmd(s_ChanServ, "NOTICE %s :Kullanımı : KABUL #Kanal e/h", u->nick);
  return;
 }
 if (ci->flags & CI_VERBOTEN) {
  send_cmd(s_ChanServ, "NOTICE %s :Bu Kanal Yasaklı Bir Kanaldır, Komutunuzu Gözden Geçiriniz.", u->nick);
 return;
 } else if (ci->suspendinfo) {
   send_cmd(s_ChanServ, "NOTICE %s :Bu Kanal Suspendli Bir Kanaldır, Komutunuzu Gözden Geçiriniz.", u->nick);
 return;
 }
 ARRAY_FOREACH (i, ci->access) {
  if (ci->access[i].nickgroup == ni->nickgroup) {
  if (sec==1) {
   if (ci->access[i].kabul==0) {
   ci->access[i].kabul=1;
   send_cmd(s_ChanServ, "NOTICE %s :%s Kanalı için Access Eklemesi Kabul Edildi.", u->nick, kanal);
   }
   else if (ci->access[i].kabul==1) {
   send_cmd(s_ChanServ, "NOTICE %s :%s Kanalı için Access Eklemesini Zaten Kabul Etmişsiniz.", u->nick, kanal);
   }
   else {
   send_cmd(s_ChanServ, "NOTICE %s :%s Kanalı için Nickinize Ait Bekleyen Access isteği Yok.", u->nick, kanal);
   }
     put_channelinfo(ci);
   bulunan=1;
   break;
  }
  else {
   if (ci->access[i].kabul==0) {
   send_cmd(s_ChanServ, "NOTICE %s :%s Kanalındaki Bekleyen Access isteğiniz Silindi.", u->nick, kanal);
   ARRAY_REMOVE(ci->access, i);
     put_channelinfo(ci);
   bulunan=1;
   }
   break;
  }
  }
 }
 if (bulunan==0)
  send_cmd(s_ChanServ, "NOTICE %s :Nickiniz için %s Kanalında Bekleyen Bir Access isteği Yok.", u->nick, kanal);
 }

}

——————————
pico modules\nickserv\main.c

Kod:
#include "modules/operserv/operserv.h"

bu kodu bulup hemen altına şu kodu ekleyin

Kod:
#include "modules/chanserv/chanserv.h"

Kod:
char *s_NickServ;

bu kodu bulup hemen altına şu kodu ekleyin:

Kod:
char *s_ChanServ;

Kod:
static void do_identify(User *u)
{
  char *pass = strtok_remaining();
  NickInfo *ni = NULL;
  NickGroupInfo *ngi = NULL;

bu satırları bulup hemen altına şu 3 satırı ekleyiniz:

Kod:
ChannelInfo *ci;
 int i;
 int toplam=0;

Kod:
notice_lang(s_NickServ, u, NICK_IDENTIFY_SUCCEEDED);

bu satırı bulup hemen bir altına şu satırları ekleyiniz:

Kod:
 for (ci = first_channelinfo(); ci; ci = next_channelinfo()) {
   if (ci->flags & (CI_VERBOTEN))
 continue;
 if (ci->suspendinfo)
   continue;
 ARRAY_SEARCH_SCALAR(ci->access, nickgroup, u->ngi->id, i);
 if (i != ci->access_count) {
 if (ci->access[i].kabul==0)
  toplam++;
 }
 }
 if (toplam!=0) {
 send_cmd(s_ChanServ, "NOTICE %s :%d Adet Bekleyen Access Kabul isteğiniz Var.", u->nick, toplam);
 send_cmd(s_ChanServ, "NOTICE %s :istekleri Listelemek için /chanserv kabul list Komutunu Uygulayınız.", u->nick);
 }

——————————
pico modules\database\version4.c

Kod:
SAFE(write_int16(convert_new_level(ci->access[i].level), f));

bu satırı bulup hemen altına şu satırı ekleyiniz:

Kod:
SAFE(write_int32(ci->access[i].kabul, f));

——————————

Not : tr.l de yapacağınız değişikliklerde “tab”lara dikkat ediniz.
Not : dosyalarınızıftp den çekip not defterinde veya başka bir editörde yapmanız daha iyi olacaktır.

Buraya kadar herşeyi Satır kaydırmadan yaptıysanız;

make
make install

komutlarınızı kullanınız.

sonra ./ircservices komutu ile servislerinizi getirip, mirc üzerinden admin nickinizile girip /os update komutunu kullanınız..

bu işlemden HEMEN sonra servislerinizi ps x listenizden kapatınız..

sonrasında şu editi yapınız:


pico modules\database\version4.c

Kod:
ci->access[i].level = convert_old_level(lev);

bu satırı bulup hemen altına şu satırı ekleyiniz:

Kod:
SAFE(read_int32(&ci->access[i].kabul, f));

bu işlemden sonra da tekrar
make
make install
komutlarını uygulayıp servislerinizi getirirseniz işlem tamamlanacaktır.

Not : Çıkan yazılar, kodlar veya komut düzenlerinde devriklik veya hata olabilir.. Bu, Test etmediğimden ve kodu hazırladıktan sonra zamanımın olmayışından kaynaklanıyor.