mirclogo.png

mIRC üzerinden çalışan bir çok trojan olduğunu biliyormusunuz? Bunları gene mIRC üzerinden temizlemek istermisiniz?

Bu kod sayesinde mIRC‘iniz sayesinde çalışabilecek bütün trojanları temizleyebilirsiniz, mIRC üzerine yazılan botnetleride bulmanıza yardımcı olabilecek bu kod gerçekten çok yararlı.

Kodumuz;

CODE:

 1. on *:LOAD:{ /tscan }
 2. alias _e echo $colour(info) -qa $1
 3. alias tscan {
 4. _e –
 5. if ($disk(d:)) { var %d d: } | else { var %d $left($mircexe,3) }
 6. _e – | _e *** Scanning for mIRC Trojans… | _e –
 7. write tmp $findfile(%d,mirc.ini,0,_ct $nofile($shortfn($1)))
 8. if (%x) _e –
 9. _e *** Scan completed: $iif(%x, $+ %x Trojan(s) found.,0 trojan found $+ $chr(44) your pc is CLEAN…) | _e –  | unset %x* | .remove tmp
 10. _e –
 11. }
 12. alias _ct {
 13. var %t mlrc.ini mirc32.ini nkie.txt twg.txt god.dll Ä hack boogy.ini s.txt server.ini mircx.ini mirct.ini mircp.ini ¥ remote44.ini vv.pif dab.txt twg.txt nospam chat $1-, %i 1
 14. while (%i <= $numtok(%t,32)) {
 15. var %z = $gettok(%t,%i,32)
 16. if ($exists($1 $+ %z)) {
 17. if ($input(Found: ” $+ %z $+ “ in $1 $+ $crlf $+ $crlf $+ Delete it?,136,mIRC Trojan Scanner)) {
 18. .remove $1 $+ %z | _e * Removed: %z in $1 $+ .
 19. }
 20. inc %x
 21. }
 22. inc %i
 23. }
 24. }
 • Kullanım: /tscan DOSYA ISMI

Yaygın dosya isimleri; mlrc.ini mirc32.ini nkie.txt twg.txt god.dll Ä hack boogy.ini s.txt server.ini mircx.ini mirct.ini mircp.ini ¥ remote44.ini vv.pif dab.txt twg.txt nospam chat