mirclogo.png

$ignore(sıra) = Belirtilen sırada yer alan ignore maskesine eşdeğerdir.
$notify(sıra) = Notify listesinde ki belirtilen sırada yer alan nicknameye eşdeğerdir.
$protect(sıra) = Belirtilen sırada yer alan protect maskesine eşdeğerdir.
$ignore(sıra).type = Belirtilen sırada yer alan ignorenin hangi parametreler ile aktif olduğunu gösterir.
$ibl(#kanal,sıra) = Belirtilen kanalda ki belirtilen sırada yer alan ban maskesine eşdeğerdir.
$iel(#kanal,sıra) = Belirtilen kanalda ki belirtilen sırada yer alan exception maskesine eşdeğerdir.
$iIl(#kanal,sıra) = Belirtilen kanalda ki belirtilen sırada yer alan invex maskesine eşdeğerdir.
$ibl(#kanal,sıra).by = Belirtilen kanalda belirtilen sırada yer alan banı atan operaötürün bağlantı maskesine eşdeğerdir.
$iel(#kanal,sıra).by = Belirtilen kanalda belirtilen sırada yer alan exceptionu uygulayan yetkilinin bağlantı maskesine eşdeğerdir.
$iIl(#kanal,sıra).by = Belirtilen kanalda belirtilen sırada yer alan invex maskesini uygulayan yetkilinin bağlantı maskesine eşdeğerdir.
$ibl(#kanal,sıra).date = Belirtilen kanalda belirtilen sırada yer alan ban’ın atılış tarihini gösterir.
$iel(#kanal,sıra).date = Belirtilen kanada belirtilen sırada yer alan exception’un atılış tarihini gösterir.
$iIl(#kanal,sıra).date = Belirtilen kanalda belirtilen sırada yer alan invex’in atılış tarihini gösterir.
$nick(#kanal,sıra) = Belirtilen kanalda belirtilen sırada yer alan kullanıcının nicknamesine eşdeğerdir.
$nick(#kanal,o,sıra) = Belirtilen kanalda ki belirtilen sırada yer alan operatörün nicknamesine eşdeğerdir.
$nick(#kanal,h,sıra) = Belirtilen kanalda ki belirtilen sırada yer alan halfoperatörün nicknamesine eşdeğerdir.
$nick(#kanal,v,sıra) = Belirtilen kanalda ki belirtilen sırada yer alan voice’li kullanıcının nicknamesine eşdeğerdir.

Örnekler;

Notify listemde 13. sırada ve query listemde 23. sırada olan nicklere whois çekmek istiyorum?
//whois $notify(13) $+ , $+ $query(23)

ignore listemde 5. sırada ekli olan mask’a #creep kanalında nick değiştirme yasağı koymak istiyorum
//mode #creep +b ~n: $+ $ignore(5)

#creep kanalına sadece içerisinde bulunduğum kanallar arasında 4. sırada yer alan kanalda bulunan kullanıcılar giriş yapabilsinler?
//mode #creep +be *!*@* ~c: $+ $channel(4)

$ignore döngüsünü “//echo” komutu ile uyguladığımızda $true yanıtı alırız. bunun anlamı nedir?
ignore komutlarını kullanabileceğiniz anlamına gelir.

X,Y ve Z kanallarında operatörüm mIRC’ımda invite only konumda bulunan X kanalı penceresi açık, aktif pencere üzerinde uygulayacağım bir komut ile Y kanalında bulunan 8. kullanıcıya, +o kipini almış 2. kullanıcıya ve Z kanalındaki ilk voiceli kullanıcıya X kanalında davetli modu vermek kanalı /invite komutunun kullanımına kapatmak ve sadece creep nickinin kanala mesaj gönderebilmesini sağlamak istiyorum?
//mode #X +IIIbeV $nick(#Y,8) $nick(#Y,2,o) $nick(#Z,1,v) ~q:*!*@* creep!*@*

Y kanalında 2. sıradaki halfop’a X kanalında nojoin numerik değerinde seviye vererek kanala girişini engellemek istiyorum?
//cs access #X add $nick(#Y,2,h) -999

#creep #X ve #Y kanallarındayım, #X kanalında 5. sıradaki ban maskesine #creep kanalında exception vermek, #Y kanalındaki 3. operatöre #creep kanalında davetli modu vermek, #Y kanalındaki 9. Invex maskesini #creep kanalında banlamak ve creep kanalındaki 13. banı kaldırıp aynı maskeye davetli modu vermek istiyorum?
//mode #creep +eIbI-b $ibl(#X,5) $nick(#Y,3,o) $+ !*@* $iIl(#Y,9) $ibl(#creep,13) $ibl(#creep,13)

#creep , #cappa , #X , #Y ve #Z kanallarındayım, X kanalındaki halfoplar creep kanalına giriş yapamasınlar, cappa kanalındaki 7. halfop creep kanalında banlansa dahi bundan etkilenmesin, Z kanalındaki 23. ban maskesi creep kanalında davetli modu alsın, Y kanalındaki 3. invex creep kanalında exception listesine eklensin ve cappa kanalında 11. sırada bulunan nick creep kanalında protect konumuna geçsin istiyorum?
//mode #creep +beIea ~c:%#X $nick(#cappa,7,h) $ibl(#Z,23) $iIl(#Y,3) $nick(#cappa,11)

creep, ve X kanallarındayım. #X kanalındaki son atılan banın maskesini creep kanalında exception listesine ekleyip banı atan kişiyi ise creep kanalından banlamak istiyorum?
//mode #creep +eb $ibl(#X,1) $ibl(#X,1).by