Kod:
dialog oamenu2 {
 title "Oper / Admin Menüsü"
 size -1 -1 318 270
 option dbu
 button "Suspend Ekle", 1, 10 102 37 12
 button "Suspend Sil", 2, 10 119 37 12
 button "Suspend Liste", 4, 10 135 37 12
 button "Zline At", 6, 183 11 37 12
 button "GLine At", 7, 183 26 37 12
 button "Shun At", 8, 183 41 37 12
 button "G:Zline At", 9, 183 57 37 12
 button "GLine Ac", 10, 229 26 37 12
 button "Shun Ac", 11, 229 41 37 12
 button "Zline Ac", 12, 229 11 37 12
 button "G:Zline Ac", 13, 229 57 37 12
 box "Cezalandirma Menüsü", 14, 178 3 138 73
 button "Hostunu", 15, 63 26 37 12
 button "Fullnamesini", 16, 63 13 37 12
 button "identd'ini", 17, 63 39 37 12
 button "Nickini", 18, 63 54 37 12
 button "Rehash Cek", 19, 9 168 37 12
 button "Restart At", 20, 9 185 37 12
 button "Sunucu Die", 21, 9 201 37 12
 box "Nickin Degistir", 22, 58 3 49 83
 box "Sunucu İslem", 23, 5 158 46 60
 button "Modesini", 28, 63 69 37 12
 button "Shun Listesi", 29, 274 41 37 12
 button "GLine Listesi", 31, 274 26 37 12
 button "Zline Listesi", 32, 274 11 37 12
 button "Ayar Raporu", 30, 183 168 37 12
 button "Linkler", 33, 228 201 37 12
 button "Banlı Nickler", 34, 183 201 37 12
 button "Bad Nickler", 35, 183 184 37 12
 button "Oper/Admin", 36, 228 168 37 12
 button "Yasak Version", 37, 228 184 37 12
 box "Stats Listele", 38, 178 159 138 60
 box "XLine Acma", 40, 111 3 52 83
 button "Tüm Zlineleri Ac", 42, 116 13 42 12
 button "Tüm Shunları Ac", 41, 116 27 42 12
 button "Tüm Glineleri Ac", 43, 116 42 42 12
 button "Tüm Klineleri Ac", 44, 116 56 42 12
 button "Tüm GZlineleri Ac", 45, 116 70 42 12
 button "SQLine Ekle", 25, 66 102 37 12
 button "SQLine Liste", 26, 66 135 37 12
 button "SQLine Kaldır", 27, 66 119 37 12
 button "Forbid Ekle", 47, 120 102 37 12
 button "Forbid Listesi", 48, 120 135 37 12
 button "Forbid Kaldır", 49, 120 119 37 12
 button "Sunucu Bilgi", 50, 275 201 37 12
 button "Traffik", 51, 275 184 37 12
 button "Istatistikler", 52, 275 168 37 12
 button "G:Zline Listesi", 63, 274 57 37 12
 box "SVS Menü", 65, 178 79 138 76
 button "SVSLusers", 66, 183 90 37 12
 button "SWhois Ekle", 67, 275 121 37 12
 button "SvsMode", 68, 183 105 37 12
 button "Svssilence", 69, 228 90 37 12
 button "Svsmotd Ekle", 70, 228 105 37 12
 button "SVSO Ekle", 71, 183 121 37 12
 button "Svsmotd Sil", 72, 275 105 37 12
 button "Svswatch", 73, 275 90 37 12
 button "Svspart", 74, 183 137 37 12
 button "Svs2mode", 75, 275 137 37 12
 button "Svsjoin", 76, 228 137 37 12
 button "SVSO Cıkart", 77, 228 121 37 12
 box "NickServ Yasaklama İşlemleri", 53, 3 92 160 60
 button "Getpass", 3, 9 236 37 12
 button "Setpass", 24, 9 252 37 12
 box "NickServ", 46, 5 226 45 43
 box "ChanServ", 54, 59 226 45 43
 button "Getpass", 55, 63 236 37 12
 button "Setpass", 56, 63 252 37 12
 box "Clone", 57, 112 227 45 42
 button "Clones", 58, 116 252 37 12
 button "Kill Clones", 59, 116 236 37 12
 box "Akill İslem", 60, 61 159 46 60
 button "Akill Sil", 61, 65 185 37 12
 button "Akill Ekle", 62, 65 168 37 12
 button "Akill Listele", 64, 65 201 37 12
 box "NickServ", 79, 117 159 46 60
 button "NoExpire Ekle", 80, 121 168 37 12
 button "NoExpire Sil", 81, 121 185 37 12
 button "NoExpire List", 82, 121 201 37 12
 box "Auth", 39, 164 227 45 42
 button "SetAtuh", 78, 168 252 37 12
 button "GetAuth", 83, 168 236 37 12
 box "Mesaj Gön.", 84, 217 227 45 42
 button "Sunucuya", 85, 221 236 37 12
 button "Operlere", 86, 221 252 37 12
 box "Kayıtlar List", 87, 271 227 45 42
 button "Nickler", 88, 275 236 37 12
 button "Kanallar", 89, 275 252 37 12
 box "CS Yasakla", 5, 3 3 49 83
 button "Yasak Kaldır", 90, 8 26 37 12
 button "Kanal Yasakla", 91, 8 13 37 12
 button "Yasak Listele", 92, 8 39 37 12
 button "Forbid List", 93, 8 54 37 12
 button "Forbid Ekle", 94, 8 69 37 12
}

on *:dialog:oamenu2:*:*: { 
 if $devent == sclick {
  if $did == 41 { set %shunac on | shun | .timer 1 5 unset %shunac }
  if $did == 42 { set %zlineac on | zline | .timer 1 5 unset %zlineac }
  if $did == 43 { set %gline on | gline | .timer 1 5 unset %glineac }
  if $did == 44 { set %kline on | kline | .timer 1 5 unset %klineac }
  if $did == 45 { set %gzline on | gzline | .timer 1 5 unset %gzlineac }
  if $did == 91 { cs suspend + $+ $$?"Süre Gir 2d 2gün demektir." $$?"Yasaklayacağın Kanalı Gir Diyez İşaretide Koymayı İhmal Etme." $$?"Sebep Gir" }
  if $did == 90 { cs unsuspend $$?"Kanal Yaz" }
  if $did == 92 { cs list * suspended } 
  if $did == 93 { cs list * forbidden }
  if $did == 94 { cs forbid $$?"Kanal Yaz" $$?"Sebep Yaz" }
  if $did == 3 { ns getpass $$?"Nick Yazınız" } 
  if $did == 24 { ns setpass $$?"Nick Yazınız" } 
  if $did == 55 { cs getpass $$?"Kanal Yazınız" } 
  if $did == 56 { cs setpass $$?"Kanal Yazınız" }
  if $did == 59 { os killclones $$?"Nick Yazınız. Bu Nicke Bagli Tüm Cloneler Kill'lenicek." } 
  if $did == 58 { clones $$?"Sayı Yazınız. Yazdığınız Sayıda Serverda Clonesi Bulunan Nickler Kill'lenicek. Rakamla Yazın." } 
  if $did == 83 { /ns getauth $$?"Nick Yazınız" } 
  if $did == 78 { /ns setauth $$?"Nick Yazınız" }
  if $did == 85 { os global $$?"Lütfen Global Mesaj Giriniz" } 
  if $did == 86 { /globops $$?"Lütfen Mesaj Giriniz" } 
  if $did == 88 { /ns list * } 
  if $did == 89 { cs list * } 
  if $did == 80 { /ns set $$?"Nick Yazınız" Noexpire on } 
  if $did == 81 { /ns set $$?"Nick Yazınız" Noexpire off } 
  if $did == 82 { /ns list * noexpire } 
  if $did == 62 { /os akill add $$?"Nick Yada Ip Yazınız" $+ *!* $$?"Sebep Yazınız" }
  if $did == 61 { /os akill del $$?"Nick Yada İp Yazınız" $+ *!* }
  if $did == 64 { os akill view } 
  if $did == 1 { ns suspend $$?"Nick Yazınız" $$?"Süre(Gün) Giriniz" $$?"Sebep Yazınız" }
  if $did == 2 { ns unsuspend $$?"Açacağınız Nicki Yazınız" }
  if $did == 4 { /ns list * suspended }
  if $did == 78 { os raw : $+ $$?"Bot Nicki Yaz" part $$?"Çıkartacağın Kanalı Yaz" }
  if $did == 6 { zline $$?"Nick Veya İp Yaz" %sure $$?"Sebep yaz" }
  if $did == 7 { gline $$?"Nick Veya İp Yaz" %sure $$?"Sebep Yaz" } 
  if $did == 8 { shun $$?"Nick Veya İp Yaz" %sure $$?"Sebep Yaz" } 
  if $did == 9 { gzline $$?"Nick Veya İp Yaz" %sure $$?"Sebep Yaz" }
  if $did == 12 { zline -*@ $+ $$?"İp Yaz (Sadece İp @* Vs. Yazma" }
  if $did == 10 { gline -*@ $+ $$?"İp Yaz (Sadece İp @* Vs. Yazma" } 
  if $did == 13 { gzline -*@ $+ $$?"İp Yaz (Sadece İp @* Vs. Yazma" } 
  if $did == 11 { shun -*@ $+ $$?"İp Yaz (Nick veya İp Yaz" } 
  if $did == 32 { window @zLine | echo -e @zLine 4Xlineyi Açmak İçin İP Adresine Çift Tıklayınız. | zline }
  if $did == 31 { window @GLine | echo -e @Gline 4Xlineyi Açmak İçin İP Adresine Çift Tıklayınız. | gline }
  if $did == 29 { window @Shun | echo -e @Shun 4Xlineyi Açmak İçin İP Adresine Çift Tıklayınız. | shun }
  if $did == 63 { window @GZLine | echo -e @GZline 4Xlineyi Açmak İçin İP Adresine Çift Tıklayınız. | gzline }
  if $did == 25 { os sqline add $$?"Nick Giriniz" $$?"Sebep Giriniz" }
  if $did == 27 { os sqline del $$?"Nick Giriniz" } 
  if $did == 26 { os sqline list }
  if $did == 47 { ns forbid $$?"Nick Yaz" }
  if $did == 49 { ns dropnick $$?"Nick Yaz" } 
  if $did == 48 { ns list * forbidden }
  if $did == 19 { rehash }
  if $did == 20 { /os restart }
  if $did == 66 { /msg operserv raw svslusers $server $$?"Global Maximum Değer Giriniz" $$?"Local Maximum Değer Giriniz" }
  if $did == 69 { /msg operserv raw svssilence $$?"Nick Giriniz" : $+ $$?"Mask Giriniz" }
  if $did == 73 { /msg operserv raw svswatch $$?"Nick Giriniz" : $+ $$?"Watch Parametresi" }
  if $did == 68 { /msg operserv raw svsmode $$?"Nick Giriniz" $$?"Mod Giriniz" }
  if $did == 70 { /msg operserv raw svsmotd #: $+ $$?"Mesaj Yaz" }
  if $did == 72 { /msg operserv raw svsmotd ! }
  if $did == 74 { /msg operserv raw svspart $$?"Çıkartacağınız Nicki Yazın" $$?"Çıkartacağınız Kanalları Yazın #kanal1,kanal2,kanal3 Şeklinde" }
  if $did == 67 { /msg operserv raw swhois $$?"Whois Ekleyeceğiniz Nick" : $+ $$?"Mesaj Yazın" }
  if $did == 71 { /msg operserv raw svso $$?"Nick Yazınız" $$?"Ekleyeceğiniz Kipi Yazınız +kip şeklinde +O gibi" }
  if $did == 77 { /msg operserv raw svso $$?"Nick Yazınız" $$?"Kip Yazınız -O gibi" }
  if $did == 76 { /msg operserv raw svsjoin $$?"Nick Yaz" $$?"#kanal,#kanal2 Şeklinde Kanal Yaz" }
  if $did == 75 { /msg operserv raw svs2mode $$?"Nick Yaz" $$?"Mod Yaz" }
  if $did == 50 { stats ? }
  if $did == 51 { stats T }
  if $did == 52 { stats N }
  if $did == 33 { stats l }
  if $did == 36 { stats o }
  if $did == 34 { stats q }
  if $did == 35 { stats b }
  if $did == 37 { stats B }
  if $did == 30 { stats S }
  if $did == 21 { echo -a 4Bu komut tüm kullanıcıların bağlantısını keser | die $$?"Şifreyi Yaz" }
  if $did == 16 { chgident $$?"Nick Yaz" $$?"Yeni İdentd Adresini Yaz, @ Koyma" }
  if $did == 16 { chgname $$?"Nick Yaz $$?"Yeni Fullname Adresini Yaz" }
  if $did == 15 { chghost $$?"Nick Yaz" $$?"Yeni Host Adresini Yaz" }
  if $did == 18 { /operserv raw svsnick $$?"Nickini Degistirecegin Kullanıcı" $$?"Yeni Nicki" }
  if $did == 28 { /operserv raw svs2mode $$?"Nick Yaz" $$?"Mod Yaz" }
 }
}
raw 223:*: { 
 if $2 isincs z {
  if (%hepac == on) { zline - $+ $3 }
  if (%zlineac == on) { zline - $+ $3 } 
  echo -e @zLine 12Atılan İp:4 $qt($3) 12Açılmasına Kalan Süre:4 $4 12Atan Nick:4 $gettok($6,1,33) 12Atılma Sebebi:4 $remove($7-,:)
  haltdef
 }
 if $2 isincs G {
  if (%hepac == on) { gline - $+ $3 }
  if (%glineac == on) { gline - $+ $3 }
  echo -e @Gline 12Atılan İp:4 $qt($3) 12Açılmasına Kalan Süre:4 $4 12Atan Nick:4 $gettok($6,1,33) 12Atılma Sebebi:4 $remove($7-,:)
  haltdef
 }
 if $2 isincs K {
  if (%hepac == on) { kline - $+ $3 }
  if (%klineac == on) { kline - $+ $3 }
  echo -e @kLine 12Atılan İp:4 $qt($3) 12Açılmasına Kalan Süre:4 $4 12Atan Nick:4 $gettok($6,1,33) 12Atılma Sebebi:4 $remove($7-,:)
  haltdef
 }
 if $2 isincs Z {
  if (%hepac == on) { gzline - $+ $3 }
  if (%gzlineac == on) { gzline - $+ $3 }
  echo -e @GZline 12Atılan İp:4 $qt($3) 12Açılmasına Kalan Süre:4 $4 12Atan Nick:4 $gettok($6,1,33) 12Atılma Sebebi:4 $remove($7-,:)
  haltdef
 }
 if $2 isincs s {
  if (%hepac == on) { shun - $+ $3 }
  if (%shunac == on) { shun - $+ $3 }
  echo -e @Shun 12Atılan İp:4 $qt($3) 12Açılmasına Kalan Süre:4 $4 12Atan Nick:4 $gettok($6,1,33) 12Atılma Sebebi:4 $remove($7-,:)
  haltdef
 }
}