Bu bölümde bazı mirc komutlarının irc üzerinde aktif kullanım şekilleri yer almaktadır.

Aşağıda yer alan $parametre cinsinden komutların işlevlerine ulaşmak için;

//say $parametre: belirtilen parametreyi komutun uygulandığı pencereye gönderir.
//echo $parametre: belirtilen parametreyi aktif pencerede görüntüler. Karşı tarafa göndermez.

seçeneklerini kullanabilir veya “$parametre” şeklinde yazdıktan sonra klavyenizden tab tuşuna basarak görüntüleyebilirsiniz.

$me: Aktüel nickinize eşdeğerdir.

$anick: Alternatif nickinize eşdeğerdir.

$emailaddr: Kullanmakta olduğunuz identi görüntüler.

$host: Kullanmakta olduğunuz hostu görüntüler.

$ip: IP Adresinizi görüntüler.

$fullname: Kullanmakta olduğunuz fullnameyi görüntüler.

$port: Giriş yapmış olduğunuz port numarasını görüntüler.

$server: Bağlı olduğunuz serverın adını görüntüler.

$serverip: Bağlı olduğunuz serverın ip adresini görüntüler.

$network: Bağlı olduğunuz ağın adını görüntüler.

$chanmodes: Bağlı olduğunuz sunucuda geçerli olan kanal modlarını görüntüler.

$usermode: Sahip olduğunuz kullanıcı modlarını görüntüler.

$status: Bağlantı durumunuzu görüntüler.

$idle: Ne kadar süredir yazışmadığınızı saniye cinsinden görüntüler.

$version: Kullanmakta olduğunuz mirc’in sürümünü görüntüler.

$os: Kullandığınız windows sürümünü görüntüler.

$date: Gün/ay/yıl cinsinden tarihi görüntüler.

$day: Haftanın hangi gününde olduğunuzu görüntüler.

$time: Saat/dakika/saniye cinsinden zamanı görüntüler.

$fulldate: Hangi gün/saat ve yılda olduğunuzu görüntüler.

$lower(yazı): Belirtilen yazı içerisinde yer alan karakterlerin hepsini küçük harflere çevirir.

$upper(text): Belirtilen yazı içerisinde yer alan karakterlerin hepsini büyük harflere çevirir.

$len(yazı): Belirtilen yazının kaç karakterden oluştuğunu numerik olarak görüntüler.

$query(sıra): Özelinizdeki kullanıcılardan belirtilen sırada yer alan nicke eşdeğerdir. Sıra yerine 0 yazıldığı takdirde özelinizde bulunan kullanıcı sayısını görüntülemenizi sağlar.

Özelinizdeki kullanıcı sayısını öğrenmek için: //say $query(0)

Özelinizdeki 25. sırada bulunan kullanıcıyı öğrenmek için: //say $query(25)

$chan(sıra): Bulunduğunuz kanallar arasında belirtilen sırada yer alan kanalın ismine eşdeğerdir. Sıra yerine 0 yazıldığı takdirde kaç kanalda bulunduğunuzu görüntülemenizi sağlar.

Toplam kaç kanalda olduğunuzu öğrenmek için: //say $chan(0)

Bulunduğunuz kanallar sıralamasında 7. sırada yer alan kanalın ismini öğrenmek için: //say $chan(7)

Soru: Toplam olarak 17 kanala giriş yaptım. Bu kanallardan 4,8 ve 16. sırada yer alanlardan çıkış yapmak istiyorum?
Yanıt: //part $chan(4) $+ , $+ $chan(8) $+ , $+ $chan(16)

$ignore(sıra): Belirtilen sırada yer alan ignore maskesine eşdeğerdir.

Soru: Ignore listesinde yer 17. maskenin yasağını kaldırmak için uygulamamız gereken komut nedir?
Yanıt: //ignore -r $ignore(17)

Soru: Ignore listesinde kaç maskenin yer aldığını nasıl öğrenebiliriz?
Yanıt: //say $ignore(0)

Soru: Ignore listesinde yer alan 3. maskenin hangi parametrelerde yasaklı olduğunu nasıl görüntüleriz?
Yanıt: //say $ignore(3).type

Soru: Süreli ignore yolu ile engellediğim bir ignorenin devre dışı kalması için ne kadar süre kaldığını nasıl görüntüleyebilirim?
Yanıt: //say $ignore(sıra).secs

$notify(sıra): Notify listesinde belirtilen sırada yer alan nicke eşdeğerdir.

Soru: Notify listemde 13. sırada ve query listemde 23. sırada olan nicklere whois çekmek istiyorum?
Yanıt: //whois $notify(13) $+ , $+ $query(23)

Soru: Notify listemde kaç nick olduğunu numerik olarak görüntülemek için uygulamam gereken komut nedir?
Yanıt: //say $notify(0)

$nick(#kanal,sıra,o): Belirtilen kanalda; belirtilen sırada yer alan operatörün nickine eşdeğerdir.

Soru: #help kanalında 6. sırada yer alan operatörün opunu almak için uygulamam gereken komut nedir?
Yanıt: //mode #help -o $nick(#help,6,o)

Soru: #sohbet kanalında kaç adet operatör olduğunu öğrenmek için uygulamam gereken komut nedir?
Yanıt: //say $nick(#sohbet,0,o)

$nick(#kanal,sıra,h): Belirtilen kanalda; belirtilen sırada yer alan halfoperatörün nickine eşdeğerdir.

Soru: #helpmaster kanalında ilk sırada yer alan halfoperatöre +o modu vermek için uygulamam gereken komut nedir?
Yanıt: //mode #helpmaster +o $nick(#helpmaster,1,h)

Soru: #ircmaster kanalında kaç adet halfoperatör olduğunu öğrenmek için uygulamam gereken komut nedir?
Yanıt: //say $nick(#ircmaster,0,h)

Soru: #help kanalında 2. sıradaki halfop’a #helpers kanalında nojoin numerik değerinde seviye vererek kanala girişini engellemek istiyorum?
Yanıt: //msg chanserv access #helpers add $nick(#help,2,h) -999

$nick(#kanal,sıra,v): Belirtilen kanalda; belirtilen sırada yer alan voice’li kullanıcının nickine eşdeğerdir.

Soru: #eğitim kanalında 2. sırada yer alan voiceli kullanıcıya +oa modları vermek için uygulamam gereken komut nedir?
Yanıt: //mode #eğitim +oa $nick(#eğitim,2,v) $nick(#eğitim,2,v)

Soru: #help kanalında kaç adet voiceli kullanıcı olduğunu öğrenmek için uygulamam gereken komut nedir?
Yanıt: //say $nick(#help,0,v)

$ibl(#kanal,sıra): Belirtilen kanalda; belirtilen sırada yer alan ban maskesine eşdeğerdir.

Soru: #help kanalı ban listesinde kaç adet ban olduğunu öğrenmek için uygulamam gereken komut nedir?
Yanıt: //say $ibl(#help,0)

Soru: #sohbet kanalında 5. sırada yer alan banı kaldırmak istiyorum?
Yanıt: //mode #sohbet -b $ibl(#sohbet,5)

Soru: #sohbet ve #help kanallarındayım. #sohbet kanalı ban listesinde yer alan ilk beş banı #help kanalından da banlamak istiyorum?
Yanıt: //mode #help +bbbbb #sohbet $ibl(#sohbet,1) $ibl(#sohbet,2) $ibl(#sohbet,3) $ibl(#sohbet,4) $ibl(#sohbet,5)

Soru: #sohbet kanalında ki banlardan 13. sırada olanın aktif edilme tarihini öğrenmek istiyorum?
Yanıt: //say $ibl(#sohbet,13).date

Soru: #sohbet ve #helpers kanallarındayım. #sohbet kanalında son banı atan kullanıcıyı #helpers kanalından banlamak istiyorum?
Yanıt: //mode #helpers +b $ibl(#sohbet,1).by

Soru: creep, ve X kanallarındayım. #X kanalındaki son atılan banın maskesini creep kanalında exception listesine ekleyip banı atan kişiyi ise creep kanalından banlamak istiyorum?
Yanıt: //mode #creep +eb $ibl(#X,1) $ibl(#X,1).by

$iel(#kanal,sıra): Belirtilen kanalda; belirtilen sırada yer alan exception maskesine eşdeğerdir.

Soru: #help kanalı exceptions listesinde kaç adet exception olduğunu öğrenmek için uygulamam gereken komut nedir?
Yanıt: //say $iel(#help,0)

Soru: Sohbet kanalında 3 ve 7. sırada yer alan exceptionu kaldırmak için uygulamam gereken komut nedir?
Yanıt: //mode #sohbet -bb $iel(#sohbet,7) $iel(#sohbet,3)

Soru: İçerisinde olduğum #help kanalı exception listesinde 3 adet maske bulunmaktadır. Bu maskelerin korumalarını kaldırıp aynı maskere nick değiştirme yasağı koymak için uygulamam gereken komut nedir?
Yanıt: //mode #help +bbb-eee ~n: $+ $iel(#help,1) ~n: $+ $iel(#help,2) ~n: $+ $iel(#help,3) $iel(#help,1) $iel(#help,2) $iel(#help,3)

Soru: #helpers kanalında exception listesinde yer alan 3. maskenin hangi operatör tarafından eklendiğini öğrenmek için uygulamam gereken komut nedir?
Yanıt: //say $iel(#helpers,3).by

$iIl(#kanal,sıra): Belirtilen kanalda; belirtilen sırada yer alan invex maskesine eşdeğerdir.

Soru: #help kanalında kaç adet invex maskesinin aktif durumda olduğunu öğrenmek için uygulamam gereken komut nedir?
Yanıt: //say $iIl(help,0)

Soru: #help #helpers ve #sohbet kanallarındayım. mIRC’ımda invite only konumunda olan #help kanalı penceresi açık. Bu pencere üzerinde uygulayacağım bir komut ile; #helpers kanalında 3. sırada yer alan operatöre ve #sohbet kanalında bulunan 7. halfoparatöre #help kanalında davetli modu vermek için uygulamam gereken komut nedir?
Yanıt: //mode #help +II $nick(#helpers,3,o) $nick(#sohbet,7,h)

Soru: #sohbet kanalında son eklenen invex maskesinin eklendiği tarihi öğrenmek için uygulamam gereken komut nedir?
Yanıt: //say $iIl(#sohbet,1).date

Soru: X,Y ve Z kanallarında operatörüm mIRC’ımda invite only konumda bulunan X kanalı penceresi açık, aktif pencere üzerinde uygulayacağım bir komut ile Y kanalında bulunan 8. kullanıcıya, +o kipini almış 2. kullanıcıya ve Z kanalındaki ilk voiceli kullanıcıya X kanalında davetli modu vermek kanalı /invite komutunun kullanımına kapatmak ve sadece creep nickinin kanala mesaj gönderebilmesini sağlamak istiyorum?
Yanıt: //mode #X +IIIbeV $nick(#Y,8) $nick(#Y,2,o) $nick(#Z,1,v) ~q:*!*@* creep!*@*

Soru: #creep #X ve #Y kanallarındayım, #X kanalında 5. sıradaki ban maskesine #creep kanalında exception vermek, #Y kanalındaki 3. operatöre #creep kanalında davetli modu vermek, #Y kanalındaki 9. Invex maskesini #creep kanalında banlamak ve creep kanalındaki 13. banı kaldırıp aynı maskeye davetli modu vermek istiyorum?
Yanıt: //mode #creep +eIbI-b $ibl(#X,5) $nick(#Y,3,o) $+ !*@* $iIl(#Y,9) $ibl(#creep,13) $ibl(#creep,13)